top of page

Particulieren

Het bouwen van een eigen huis is voor de meeste mensen geen alledaagse bezigheid evenals de keuzes die daarbij moeten worden gemaakt.

Als toekomstige bewoners wil men een woning die zo goed mogelijk aansluit bij de eigen woonwensen en mogelijkheden. 

Zaken die vooraf niet goed worden ingeschat of over het hoofd worden gezien, kunnen in een latere fase vaak niet meer, of alleen tegen hogere kosten, worden gecorrigeerd.

Een woonkwaliteitadvies is een nuttig hulpmiddel bij het maken van keuzes. Gevoelens achteraf zoals ”had ik maar…” of “als ik toen wist wat ik nu weet” kunnen hiermee, voor een belangrijk deel, worden vermeden. 

VAC Weert beoordeelt graag de gebruik- en woonkwaliteit van nieuwbouwplannen van eigen woningbouwers en legt hierbij haar bevindingen schriftelijk vast in een woonkwaliteitadvies, welk desgewenst, mondeling wordt toegelicht.

Voor nadere informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met mevr. Iet Dumas-Henderson, telefoon 0495 561801 of mailen naar vacweert@gmail.com. 

 

bottom of page