top of page

Project Hornehoof

Eind oktober 2017 zal de nieuwbouw van Hornehoof opgeleverd worden.

Vlak voor deze oplevering, op 10 oktober, heeft VAC Weert de gelegenheid gekregen rond te kijken in de nieuwbouw.

 

Er is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid.

De drempels naar de balkons zijn 2 cm of minder, zodat de balkons ook met een rolstoel bereikbaar zijn. Voor de balkons in het zorggedeelte zal nog een oplossing gevonden moeten worden voor de ‘goot’ voor de afwatering die overbrugd moet worden.

In de gevels met veel geluid is een schuifwand toegepast op alle balkons.

Er is ook veel aandacht besteed aan een groene aankleding van het parkeerterrein.

Alle daken staan vol met zonnepanelen.

bottom of page